chruker.dk

@ Forsiden @ Mølholm Skole

Skoleforløb

Så nåede du ind på disse sider hvor jeg vil lægge ting der har noget med mine skoleforløb at gøre. Foreløbig er her kun en adresseliste til årets julefrokost. Men med tiden er tanken at der vil komme mere information, specielt i forbindelse med de projekter vi laver på universitetet, hvor jeg godt kunne tænke mig at lægge rapporterne ud. Foreløbig ser rækken af skoler således ud:

  • Øster Starup Skole
  • Mølholm Skole
  • Vejle Tekniske Gymnasium (HTX)
  • Vejle Handelsskole (HHX)
  • Aalborg Universitet - Arkitektur og Design